Realizacja prawa do edukacji seksualnej w Polsce

Jak w Polsce realizowane jest prawo do edukacji seksualnej? 

To pytanie zadała sobie ELSA Warszawa przy okazji odbywającego się także w kilkunastu innych miastach ELSA Day – wydarzenia, podczas którego skupiamy się na prawach człowieka, a w tym roku szczególnie na przysługującym każdemu prawie do edukacji.

Poniżej prezentujemy wyniki ankiety, która spotkała się z dużym zainteresowaniem. Przeciętnie odpowiadająca osoba mieściła się w przedziale wiekowym 19-24 lata.

  • Według 85,2 % badanych edukacja seksualna powinna być obowiązkowym przedmiotem szkolnym.
  • 17,4 % respondentów nigdy nie brało udziału w zajęciach z zakresu edukacji seksualnej.
  • 41,6 % osób było zdecydowanie niezadowolonych z merytorycznego poziomu tych zajęć, 25,5 % – raczej niezadowolonych, natomiast 11,4 % – raczej zadowolonych.

Badani udzielili także wielu odpowiedzi na pytanie z czego byli najbardziej niezadowoleni. Wśród nich głównie pojawiały się wypowiedzi dotyczące niskiego poziomu merytorycznego zajęć, nieodnoszenia się przez nauczycieli w ogóle do tematu edukacji seksualnej, braku odpowiedniego przygotowania prowadzących zajęcia, w tym także skrępowanie podejmowanymi tematami, braku edukacji równościowej, możliwości udziału w dyskusji czy podejmowania tematów dotyczących różnych orientacji seksualnych. Badani zwracali też uwagę na odnoszenie się do seksualności tylko w aspekcie biologicznym, utwierdzanie stereotypów, brak wystarczającej ilości czasu na odpowiednie zapoznanie się z zagadnieniami czy promowanie jednego, katolickiego wzorca antykoncepcji.

Duże zainteresowanie ankietą oraz odpowiedzi udzielone na zawarte w niej pytania pozwalają sądzić, że istnieje potrzeba zastanowienia się nad jakością edukacji seksualnej w Polsce. Szczególnie, że prawo to służy też realizacji innych praw – prawa do ochrony zdrowia, ochrony przed dyskryminacją czy bezpieczeństwa w zakresie przemocy rówieśniczej oraz seksualnej. Natomiast konsekwencją pomijania istoty tematu edukacji seksualnej jest dyskryminacja i stygmatyzacja.

PEŁNE WYNIKI BADANIA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *