Right2B Forum

🏙️ Warszawa
📅 27 maja – 1 czerwca
💙 2 make business turn right!

Right2B Forum – ogólnopolska platforma do dyskusji między młodymi ludźmi wchodzącymi na rynek pracy na temat poszanowania praw człowieka w biznesie.

Zapraszamy do udziału studentów, osoby zainteresowane prawami człowieka i biznesem.

Right2B Forum poruszać będzie problematykę odpowiedzialnego postępowania biznesu, ze szczególnym podkreśleniem kwestii:
▪️należytej staranności w obszarze praw człowieka,
▪️równego traktowania i różnorodności w miejscu pracy,
▪️przeciwdziałania pracy przymusowej,
▪️zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
▪️raportowania informacji niefinansowych.

Obok Right2B Forum odbywać się będą tzw. side events, czyli przybierające różnorodne formy spotkania współorganizowane ze współpracującymi z nami podmiotami. Ciągle pracujemy nad pełną listą wydarzeń – obserwuj wydarzenie i szukaj daty dla siebie. Będziemy je uzupełniać na bieżąco.

W trakcie wydarzenia odbędzie się również gala podsumowująca tegoroczne badanie „Studenci Prawa w Polsce 2019” wraz z wręczeniem statuetek Mecenasów Edukacji Prawniczej.

Wydarzenie realizuje następujące Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:
8️⃣ Wzrost gospodarczy i godna praca
🔟 Mniej nierówności
1️⃣7️⃣ Budujemy mosty na rzecz celów

Strona internetowa: https://right2b.elsa.org.pl