#przybijlatke – Kraków

Podczas LVIII Walnego Zebrania Delegatów ELSA Poland w Krakowie (22 – 25 listopada 2018) 200 członków ELSA Poland wzięło udział w pierwszej akcji #przybijlatke organizowanej przez nasze Stowarzyszenie.