Podsumowanie Programu Praw Człowieka w I semestrze

Globalne Czytanie o Globalnych Wyzwaniach z Fundacją The Bridge w Gdańsku

W okresie od października do grudnia 2018 r. w Grupach Lokalnych ELSA Poland odbyły się 24 wydarzenia z zakresu Programu Praw Człowieka. Miały one charakter bardzo różnorodny, zarówno pod względem formy jak i szczegółowej treści, jednak zgodnie z tegorocznym założeniem tematyki Programu wszystkie one dotykały problematyki dyskryminacji i równego traktowania. Szczególną popularnością cieszyły się różnego rodzaju akcje społeczne i happeningi – wydarzeń tego rodzaju odbyło się aż 11. Znalazły się wśród nich zarówno warsztaty (jak zorganizowane przez ELSA Katowice zajęcia z języka migowego czy odbywające się w Toruniu w ramach Dni Edukacji Prawniczej warsztaty z komunikacji w sytuacjach kryzysowych), jak i akcje współorganizowane z innymi podmiotami – cieszący się powodzeniem już w zeszłym roku Maraton Pisania Listów Amnesty International odbył się w Opolu, Gdańsku, Olsztynie i Wrocławiu, a członkowie ELSA Warszawa pomagali w przeprowadzeniu Konferencji ONZ „Prawa Człowieka w Polsce”. Natomiast we współpracy z The Bridge Foundation udało się w wielu Grupach Lokalnych przeprowadzić akcję „Globalne czytanie o globalnych wyzwaniach”, polegającą na zaznajomieniu najmłodszych z wyznaczonymi przez ONZ Celami Zrównoważonego Rozwoju 2030 poprzez lekturę książki „Baśnie i dziwy by świat był sprawiedliwy”.

Warsztat z języka migowego organizowany przez ELSA Katowice

Grupy Lokalne organizowały także zbiórki charytatywne – domom dziecka w swoich miastach pomogli członkowie ELSA Poznań i ELSA Łódź. W tym ostatnim mieście zorganizowana została także zbiórka na rzecz hospicjum „Nadzieja”. Natomiast ELSA Rzeszów przeprowadziła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego zbiórkę w ramach akcji „Szlachetna Paczka”. 

Nie znaczy to, że zabrakło wydarzeń o profilu akademickim. W Białymstoku odbyły się warsztaty z pisania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jego wyroków, a konkretnie orzeczenia E.S. przeciwko Austrii dotyczył warsztat zorganizowany przez ELSA Wrocław. Z kolei ELSA Warszawa zorganizowała wyjście na wokandę tamtejszego Sądu Apelacyjnego oraz, wspólnie z kancelarią CMS, przeprowadziła symulację rozprawy sądowej.  Do praktyki sądowej nawiązywało też wydarzenie przeprowadzone przez ELSA Kraków, polegające na tłumaczeniu rozprawy sądowej dla osób niesłyszących. Nie zabrakło także zainteresowania losem osób skazanych – w Poznaniu zorganizowana została debata oksfordzka z tezą „Warunki w polskich więzieniach stanowią łamanie praw człowieka”, członkowie ELSA Kraków mieli natomiast okazję zobaczyć Areszt Śledczy od środka i wysłuchać prelekcji o tym „Co dzieje się ze skazanymi po odbyciu kary?” Swoją wiedzą mieli za to okazję podzielić się członkowie ELSA Opole – przeprowadzili oni bowiem zajęcia z uczniami w liceach w Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu i Pszczynie.

Moot Court z zakresu praw człowieka we Wrocławiu

Na osobną wzmiankę zasługują wydarzenia przeznaczone dla członków Grup Lokalnych ELSA Poland. Fundacja Court Watch Polska przeprowadziła dla członków ELSA Olsztyn szkolenie z obywatelskiego monitoringu sądów. Z kolei w ramach programu akademickiego Study Visit członkowie ELSA Warszawa – w Maastricht – oraz ELSA Poznań – w Pradze – słuchali wykładów o tematyce nawiązującej do Programu Praw Człowieka.